Waarom coachen met paarden?
Coaching met hulp van paarden is een manier van coachen waarbij het paard de rol van coach (deels) op zich neemt. Maar wat maakt het coachen met paarden nu zo waardevol? 
 
Paarden zijn kuddedieren. Binnen de kudde zijn paarden afhankelijk van elkaar om te kunnen overleven. Hierdoor zijn paarden heel gevoelig voor de signalen die mensen (en andere paarden) geven. Ze communiceren non-verbaal en merken het meteen als je lichaamstaal niet overeenkomt met wat je voelt, zegt of doet. Hier zal het paard dan ook direct, zonder oordeel en vanuit het hier-en-nu op reageren.  

De reacties van de paarden en de manier waarop het kind deze beleeft en interpreteert, vormen de basis van de coachsessie. De coach benoemt wat er tijdens de sessie en in het contact met het paard gebeurt. Hier wordt door de coach geen betekenis aan gegeven, maar er wordt samen met het kind gekeken wat het voor hem of haar betekent. 

Coachpony Praeda Coaching in Zuid-Holland

In de omgang met paarden kunnen allerlei aspecten uit het dagelijks leven naar voren komen. Hierbij kunt u denken aan communicatie, samenwerken, vertrouwen, assertiviteit en contact maken. Tijdens de sessies zullen dan ook situaties ontstaan die vergelijkbaar zijn met situaties uit het dagelijks leven van het kind. Het geeft inzicht in vaste patronen. Samen met het paard kunnen de kinderen oefenen en ervaring opdoen met alternatief gedrag en nieuwe gedachten en kunnen de vaste patronen doorbroken worden. 

Daarnaast is coaching met paarden oplossingsgericht. Het kind gaat op zoek naar zijn of haar eigen oplossing, waarbij er geen goed of fout is. Doordat het paard geen oordeel heeft over wat uw kind doet of zegt, ontstaat er een veilige omgeving waarin uw kind kan leren. Het paard zal je tenslotte nooit uitlachen als iets niet gelijk lukt of als je vertelt waar je bang voor bent. Je mag gewoon jezelf zijn.