Kindercoaching

Bij Praeda Coaching kun je terecht voor coaching en begeleiding met hulp van paarden aan kinderen en jongeren. Tijdens de sessies zijn de kinderen actief met het paard bezig. We doen activiteiten en spelletjes met (en soms ook zonder) het paard. Hierbij maken we bijvoorbeeld aanvullend gebruik van coachkaarten, emotiekaarten of doen we ontspanningsoefeningen. Tijdens de activiteiten kunnen situaties uit het dagelijks leven naar voren komen. Het paard zal hier vanuit het hier-en-nu op reageren en kent hierbij geen goed of fout. Dit zorgt voor een veilige omgeving waarin het kind kan leren en kan oefenen met nieuw gedrag. Ze worden niet beoordeeld of veroordeeld en mogen helemaal zichzelf zijn. Het kind krijgt alle rust en ruimte om samen met het paard te zijn en te ervaren.

Coaching met paarden kan kinderen helpen bij:

  • Het vergroten van sociale vaardigheden
  • Leren omgaan met emoties
  • Bij angsten en onzekerheden
  • Het ontdekken en versterken van eigen talenten
  • Leren samenwerken
  • Eigen grenzen herkennen en aangeven
  • Bij diagnoses als ADHD of autisme of bij gedragsproblemen

 


Kinderen maken deel uit van een gezin en daarom vinden we de betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Na een sessie zal altijd met ouders besproken worden wat we gedaan hebben en waar de ouders het kind thuis mee kunnen helpen of waarmee geoefend kan worden.  Omdat er ook binnen het gezin problemen kunnen ontstaan, behoren ook ouder-kind of gezinsessies tot de mogelijkheid. Of misschien herken je als ouder een bepaald thema bij jezelf en wil je hier in een individuele sessie mee aan de slag.

 

Tijdens de sessies combineer ik mijn kennis en ervaring vanuit het Equine assisted coachen met mijn jarenlange ervaring als begeleider (in de psychiatrie en gehandicaptenzorg) en orthopedagoog (in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in het onderwijs).