Individuele kindercoachsessies
Tijdens de individuele sessies gaat uw kind actief met de pony's aan de slag. Zo doen we verschillende activiteiten en spelletjes met (en soms ook zonder) de pony. Hierbij kunt u denken aan borstelen, een parcours lopen en het uitbeelden van situaties met behulp van verschillend materiaal. Aanvullend wordt er vaak gebruik gemaakt van coachkaarten, emotiekaarten of doen we ontspanningsoefeningen. 

Tijdens de activiteiten kunnen situaties naar voren komen die doen denken aan situaties uit het dagelijks leven. De pony reageert vanuit het hier-en-nu op het gedrag van het kind. Hierbij kennen ze geen goed of fout en veroordelen ze je niet. Dit zorgt voor een situatie waarin een kind kan leren en kan oefenen met alternatief gedrag in een veilige leeromgeving waarin je helemaal jezelf mag zijn. Het kind krijgt alle rust en ruimte om samen met de pony te zijn en te ervaren en zo op zoek te gaan naar hun eigen oplossing. 
 
Voor een coachsessie hoeft uw kind geen ervaring met paarden te hebben. 
Er wordt tijdens de sessie niet op de pony's gereden. 

Tijdens de sessies combineer ik mijn kennis en ervaring vanuit de Equine Assisted Coaching met mijn werk als begeleider (in de psychiatrie en gehandicaptenzorg) en orthopedagoog (in de kinder- en jeugdpsychiatrie en in het onderwijs).

Kinderen maken deel uit van een gezin en daarom is de betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Na een sessie wordt dan ook met ouders besproken worden wat we gedaan hebben en waar de ouders het kind thuis eventueel mee kunnen helpen of waar er mee geoefend kan worden. 

Omdat er ook binnen het gezin problemen kunnen ontstaan, behoren ook ouder-kind of gezinsessies tot de mogelijkheid. Of als u een bepaald thema bij uzelf herkent, is het mogelijk om daar zelf in een individuele sessie mee aan de slag te gaan.