Anders Leren met Paarden
Loopt uw kind vast op school? Blijven ondanks extra instructie en thuis oefenen de resultaten achter en krijgt uw kind hierdoor te maken met weinig zelfvertrouwen of faalangst? Dan kan Anders Leren Met Paarden voor uw kind een verschil maken! 

Anders Leren met Paarden is een methode waarbij kinderen van de basisschool vanaf 
groep 4 met paarden worden gecoacht. Het is een combinatie van cognitieve coaching (het opnemen van de lesstof) en sociaal-emotionele coaching. Door de lesstof aan te pakken volgens hun eigen leerstijl - visueel/kinesthetisch in plaats van auditief - ontdekken kinderen dat ze wel degelijk kunnen leren. De schoolresultaten verbeteren, het zelfvertrouwen wordt vergroot en kinderen gaan weer met plezier naar school! 

Elke sessie start met een korte, visuele topdown uitleg. Soms aan tafel en soms direct in beweging. Vanuit dit totaaloverzicht zoomen we in op de afzonderlijke onderdelen. In de paddock wordt de topdownkaart met kleurige materialen nagebouwd zodat de spelling- en rekenregels gevisualiseerd worden en het kind er een beeld bij heeft. Na het klaarmaken van het paard volgt een korte warming-up met braingymoefeningen om de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar te laten samenwerken. Vervolgens wordt de lesstof in beweging en gevisualiseerd aangeboden. Dit gebeurt samen met het paard. 

Herhalen is belangrijk om de lesstof in te slijpen. Anders Leren Met Paarden is geen bijles waar u uw kind een uurtje in de week naar toe brengt. Regelmatig thuis oefenen met uw kind is belangrijk en een absolute voorwaarde om het traject te laten slagen. Uw kind krijgt speciale spelletjes en oefeningen mee zodat jullie spelenderwijs hiaten kunnen wegwerken en zelfvertrouwen kunnen opbouwen. 


In overleg met u en met de leerkracht van uw kind maken we samen een traject op maat. 
Zodat uw kind leren (weer) leuk gaat vinden en weer in zichzelf gaat geloven! 

Praeda Coaching biedt de volgende Anders Leren Met Paarden modules aan: 

Werkwoordspelling
Hoe zit het toch met die d en die t in de tegenwoordige tijd en die de(n) en te(n) in de verleden tijd? 
Inclusief 't x-kofschip! 

Spelling
Leer de belangrijkste spellingsregels: dichte klank, lange open klank, korte open klank, tweetekenklank, langermaakwoord, stomme e, sch en viertekenklank. 

Tafels
Welke tafel(s) wil jij kennen? Ontdek het patroon en zet de tafel in je hoofd. Met veel verschillende spelletjes! 

Mindset
Op reis door de chillzone, leerzone en paniekzone. Herken niet helpende rode gedachten en leer hoe je ze verandert in helpende groene gedachten. 

Optellen/aftrekken
Flitsen en splitsen met de getallen(lijn) 1 t/m 10, rekenen over de 10, de getallen(lijn) tot 20 en de getallen(lijn) tot 100.

Klokkijken analoog
Ren en spring door de klok met hele en halve uren, kwart voor en kwart over en gebruik het stoplicht voor de minuten. Hoeveel tijd zit er tussen het ene en het andere tijdstip? 


Klokkijken digitaal
Grip op de digitale tijd! Koppel de nacht-/
ochtendtijden aan de middag-/
avondtijden. Koppel de digitale klok aan de analoge klok.