Kinderen en jongeren kunnen bij Praeda Coaching terecht voor individuele sessies en trajecten. Het aantal sessies wordt afgestemd op de hulpvraag van uw kind.

Coaching met hulp van paarden kan kinderen helpen bij:
- Het vergroten van het zelfvertrouwen 
- Het vergroten van sociale vaardigheden
- Leren omgaan met emoties en zich beter leren uiten
- Bij angsten en onzekerheden
- Het ontdekken en versterken van de eigen talenten
- Leren samenwerken
- Als ze niet lekker in hun vel zitten of depressieve klachten hebben
- Eigen grenzen leren herkennen en aangeven
- Oefenen met spelling, rekenen en klokkijken (ALMP) 
- Bij diagnoses als ADHD of een autismespectrumstoornis 

Samen met de pony komt uw kind letterlijk in beweging. Het krijgt inzicht in vaste patronen die door middel van experimenteren met nieuw gedrag doorbroken kunnen worden. 

Hieronder ziet u het aanbod van Praeda Coaching en begeleiding.